Korets aktiviteter høsten 2016

Som vanlig har Grønnåsen kirkekor en spennende og utfordrende høst foran seg, med mange og varierte oppgaver.

Vårt første store mål er at vi den 6. november skal holde Evensong etter anglikansk tradisjon i Grønnåsen kirke på Allehelgensdagen kl 17. Evensong er en kveldsgudstjeneste som består av kor- og orgelmusikk samt tekstlesninger. Evensong skal være en stemningsfull stund til ettertanke, og i høst skal vi for første gang holde Evensong istedet for vanlig høymesse på Allehelgensdagen. Da utvider vi gudstjenesten med preken samt minnehøytidelighet med navneopplesning. Vi ser fram til denne oppgaven med stor forventning! Les mer om Evensong her.

11. desember skal Grønnåsen kirke fremføre BWV 61 «Nun komm, der Heiden Heiland» av Johann Sebastian Bach på gudstjeneste i Tromsdalen kirke, som en del av Tromsdalen kirkes markering av at det i 2017 er 500-årsjubileum for reformasjonen. Dagen før, lørdag 10. desember, blir det også konsert i Grønnåsen kirke med samme kantate, samt BWV 36 «Schwingt freudig, euch empor». Begge kantatene er adventskantater og dette blir årets julekonsert. Med oss denne store dagen har vi Linde Mothes på cembalo og orgel, samt solister og sammensatt orkester. Mer info følger!

Grønnåsen kirkekor er øvingskor for kirkemusikkstudentene på KUN. I november skal KUN-studentene ha temakveld med bibelske salmer i Elverhøy kirke, og kirkekoret er blant flere medvirkende her. Detaljer følger! Sangere fra kirkekoret skal også medvirke på Taizè-kveld i Grønnåsen kirke under årets TIK-festival.

Utover dette kommer også vår månedlige medvirkning på gudstjenestene i Grønnåsen kirke, i høst blir det 28. august, 11. september, 16. oktober, 6. november – og 1. Juledag deltar en korgruppe på Julegudstjenesten.

Foto: Ynge Olsen Sæbbe Grønnåsen kirkekor sang Bach-kantate i Tromsdalen sist gang høsten 2014.