Hva skjer høsten 2017?

Koret starter opp med ukentlige øvelser fra tirsdag 22.8 til vanlig tid kl 19.30-22 og vi ønsker gamle sangere hjertelig velkommen tilbake etter en velfortjent ferie. Vi har også plass til nye sangere, særlig hvis du er tenor eller bass – ta kontakt med vår dirigent hvis du er interessert.

I høst skal vi som vanlig delta på gudstjenester en gang per måned og foreløpig ser kalenderen slik ut: 27. august, 10. september, 15. oktober, 5. november (Allehelgenssøndag) samt korgruppe til 1. juledag. I år som i fjor ønsker vi i samarbeid med staben i Grønnåsen å tilby Evensong kl. 17 i stedet for vanlig høymesse på Allehelgenssøndagen.

Vi planlegger også å holde en julekonsert i helga 16. – 17. desember. Detaljer følger! Koret ser fram til å samarbeide med Grønnåsens nye kantor Annimari Pelli og ønsker henne hjertelig velkommen til oss.

Sees vi i Grønnåsen?