Våren 2020 i Grønnåsen kirkekor

Grønnåsen kirke

Våren 2020 legger vi fokuset på oss selv og hvordan vi kan bli bedre sangere, både individuelt og kollektivt. Vi ønsker å løfte nivået og oss selv enda et hakk.

21.2-23.2 kommer Sigrid Randers-Pehrson til Tromsø for å gi oss en innføring i Complete Vocal Technique (CVT) og for å lære oss noen nye sanger. Du kan lese mer om henne og CVT på hennes hjemmeside.

Et annet tiltak er at alle våre sangere vil bli påspandert to individuelle sangtimer med sangpedagog Anne-Berit Buvik. Her vil alle få mulighet til å be om tips og råd samt få individuell oppfølging på konkrete ting man syns er vanskelig når man skal synge. Vi skal med andre ord fordype oss i oss selv, og forhåpentligvis kommer vi ut på andre sida som noe enda bedre enn vi er i dag.

I år startet vi tidlig, allerede den 12. januar sang vi på biskopens tradisjonelle årstale i Domkirka. Der deltok vi også i gudstjenesten sammen med Tromsø Domkor under ledelse av domkantor Hijoo Moon.

Vårsemesteret kulminerer med at vi synger Midnattsolkonserter i Tromsdalen kirke (Ishavskatedralen). Dette blir 4., 5. og 6. juni, konserten starter kl 23 og varer 30 minutter. Her kan du lese mer og kjøpe billetter!

Grønnåsen menighet sin tradisjonelle kulturhelg, «Det grønnes i åsen» blir i år arrangert den første helga i mai, og vi medvirker der. Ellers synger vi som vanlig på gudstjenester i Grønnåsen kirke en søndag hver kalendermåned, vårens datoer er:

26. januar – 4. søndag i åpenbaringstida

23. februar – Fastelavnssøndag – her kommer vi også til å holde en presentasjon av hva vi har jobbet med sammen med Sigrid, det skjer under kirkekaffen rett etter gudstjenesten.

22. mars – Maria budskapsdag

12. april – Påskedag – her deltar en forsangergruppe med sangere fra koret og noen andre med

3. mai – Det grønnes i åsen/5. søndag i påsketida

Videre planer for høsten er at vi omsider skal få fremført en konsert vi har planlagt lenge: «Lux Aeterna» av Morten Lauridsen og «Son of God mass» av James Whitbourn. Med oss har vi saxofonist Lars Lien og organist Bjørn Andor Drage. Dette gleder vi oss veldig til, og det er planlagt å skje i forbindelse med Tromsø internasjonale kirkefestival sist i oktober. Detaljer om dette kommer!